Retourneren en herroepingsrecht

Geeft terug Hanukeii

 

1. Retourneren voor fabricagefouten.

De gebruiker kan terugkeren naar HANUKEII, elk product dat een fabricagefout vertoont. Rekening houdend met de aard van de gecontracteerde producten heeft de gebruiker een periode van één maand om te communiceren HANUKEII het gebrek aan overeenstemming met hen. Bij overschrijding van deze termijn wordt de schade door de gebruiker gedragen.

Om de retourzending te formaliseren, moet de gebruiker contact opnemen HANUKEII binnen de periode van een maand, naar het adres contact @ hanukeii .com, met vermelding van het product of de producten die moeten worden geretourneerd, met een foto en een gedetailleerde lijst van de daarin gevonden defecten

zodra HANUKEII de communicatie van de gebruiker heeft ontvangen, zal deze u binnen 3-5 werkdagen informeren of u het product al dan niet wilt retourneren. Als de retourzending doorgaat, HANUKEII Het zal de gebruiker aangeven op welke manier het defecte product kan worden opgehaald of verzonden naar hun kantoren / magazijnen.

Elk te retourneren product moet ongebruikt zijn en met al zijn labels, verpakking en, indien van toepassing, documentatie en originele accessoire-elementen die daarbij zijn geleverd. Als de gebruiker niet op deze manier doorgaat, HANUKEII behoudt zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

Zodra het product is ontvangen en defecten zijn geverifieerd, HANUKEII Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om het product te vervangen door een ander met identieke kenmerken, tenzij deze optie objectief onmogelijk is of niet in verhouding staat tot HANUKEII.

In het geval dat door gebrek aan voorraad een ander product met identieke kenmerken niet kon worden verzonden, kan de gebruiker ervoor kiezen om het contract te beëindigen (dat wil zeggen de terugbetaling van de betaalde bedragen) of om de verzending van een ander model te verzoeken dat de Gebruiker kiest vrijwillig.

De levering van het product met identieke kenmerken of het nieuwe model dat de gebruiker kiest, naargelang het geval, zal plaatsvinden in de komende 3-5 werkdagen vanaf de datum waarop HANUKEII De gebruiker bevestigt de vervanging van het defecte product of de verzending van het nieuwe model.

Vervanging, verzending van een nieuw model of beëindiging van het contract brengt voor de gebruiker geen extra kosten met zich mee.   

Als de gebruiker het contract beëindigt, HANUKEII zal het volledige bedrag dat aan de gebruiker is betaald voor de aankoop van het defecte product terugbetalen.

HANUKEII informeert gebruikers dat de termijn voor het retourneren van de betaalde bedragen afhankelijk is van de betalingsmethode die de gebruiker zou hebben gebruikt bij de aankoop van het product.

2. Intrekking.

In het geval dat de gebruiker niet tevreden is met de producten die hij in zijn bestelling heeft ontvangen, heeft de gebruiker, in overeenstemming met de algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers, een periode van veertien (15) kalenderdagen om de totaliteit terug te geven van de bestelling of, indien u dat wenst, kunt u alle producten die deel uitmaken van de totale bestelling retourneren en dit alles zonder boete en zonder de reden te hoeven opgeven.

De gebruiker moet echter de directe kosten van het retourneren dragen HANUKEII, of u de bestelling volledig retourneert of besluit om slechts een deel van de producten in de bestelling te retourneren.

Om de retourzending te formaliseren, moet u contact opnemen met HANUKEII op het adres contact @ hanukeii .com, door een ingevuld herroepingsformulier te sturen dat bij deze Algemene Voorwaarden als BIJLAGE 1 hoort. Na ontvangst van genoemde mededeling, HANUKEII Het geeft de manier aan waarop de bestelling naar zijn kantoren of magazijnen wordt verzonden.

 

HANUKEII is niet verantwoordelijk voor het koeriersbedrijf dat de gebruiker inhuurt om de bestelling te retourneren. In deze zin HANUKEII beveelt de gebruiker dat aan vereisen dat het koeriersbedrijf u een bewijs van levering bezorgt zodra de koerier het product in de kantoren van HANUKEII, zodat de gebruiker weet dat het product correct is afgeleverd HANUKEIIHANUKEII is niet verantwoordelijk voor het adres waar de gebruiker de bestelling voor retourzending naartoe stuurt. In het geval van Europa moet het altijd ons kantoor zijn. Als we geen afleverbevestiging hadden en de gebruiker geen afleverbewijs heeft getoond, HANUKEII zou niet verantwoordelijk zijn voor het verlies en het zou de gebruiker zijn die het gecontracteerde transportbedrijf zou moeten claimen.

De kosten voor het retourneren van de bestelling (zoals verzendkosten via koeriersbedrijven) zijn rechtstreeks voor rekening van de gebruiker.

Het product moet ongebruikt zijn en met alle bijbehorende labels, verpakking en, indien van toepassing, documentatie en originele accessoire-elementen. Als de gebruiker niet op deze manier te werk gaat of als het product enige schade heeft geleden, accepteert de gebruiker dat het product kan worden afgeschreven of dat HANUKEII terugkeer kan worden geweigerd.

Een keer HANUKEII controleer of de bestelling in goede staat is, HANUKEII zal overgaan tot teruggave van de totale bedragen die door de gebruiker zijn betaald.

Als de gebruiker besluit de bestelling volledig te retourneren, HANUKEII zal de gebruiker alle bedragen terugbetalen die hij zou hebben betaald en als hij slechts een van de producten heeft geretourneerd, wordt alleen het gedeelte dat overeenkomt met die producten teruggestuurd.

HANUKEII informeert gebruikers dat de termijn voor het retourneren van de betaalde bedragen afhankelijk is van de betalingsmethode die de gebruiker zou hebben gebruikt bij de aankoop van het product. In ieder geval HANUKEII zal de betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het geretourneerde product retourneren.

 

Productuitwisselingsbeleid

HANUKEII geeft geen toestemming voor de wijziging tussen een product dat door de gebruiker is gekocht voor een ander product dat op de website wordt aangeboden.

In het geval dat de gebruiker de wijziging in een product wil aanbrengen, moet hij zijn herroepingsrecht uitoefenen over hetzelfde als bepaald in clausule 6.2 en vervolgens het nieuwe product kopen dat hij wil.