ALLEEN VANDAAG: € 10 CADEAU - CODE 10EUROSYA

0

Je winkelwagen is leeg

Voorwaarden

Voorwaarden Hanukeii

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR

Deze Algemene Voorwaarden regelen uitdrukkelijk de relaties die ontstaan ​​tussen Indicom Europa 2015 sl (Bedrijf dat het handelsmerk bezit Hanukeii) met maatschappelijke zetel te Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid en met CIF ESB87341327 en derden (hierna "gebruikers") die zich registreren als gebruikers en / of producten kopen via de online winkel van de site officiële website van Hanukeii (http://www.hanukeii.com", hierna de" Store ").

2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

2.1 De gebruiker stemt er in het algemeen mee in om de winkel te gebruiken, de producten te kopen en elk van de diensten van de winkel ijverig te gebruiken, in overeenstemming met de wet, moraliteit, openbare orde en de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, en u moet zich er ook van onthouden om ze te gebruiken op een manier die de normale werking en het genot van de winkel door de gebruikers kan voorkomen, beschadigen of belemmeren of die de goederen en rechten van Hanukeii, zijn leveranciers, gebruikers of in het algemeen van een derde partij.

3. PRODUCTEN EN PRIJZEN

3.1 Hanukeii behoudt zich het recht voor om op elk moment te beslissen over de producten die via de winkel aan gebruikers worden aangeboden. In het bijzonder kan het op elk moment nieuwe producten toevoegen aan de producten die worden aangeboden of opgenomen in de winkel, met dien verstande dat, tenzij anderszins bepaald, dergelijke nieuwe producten zullen worden beheerst door de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Evenzo behoudt het zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van een van de verschillende soorten producten die in de winkel worden aangeboden, te stoppen met het verstrekken of vergemakkelijken van toegang en gebruik.

3.2 De Producten die in de Winkel zijn opgenomen, zullen op de meest betrouwbare manier corresponderen die de webweergavetechnologie mogelijk maakt voor de Producten die daadwerkelijk worden aangeboden. De kenmerken van de producten en hun prijzen verschijnen in de winkel. De prijzen in de winkel zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4. PROCEDURE EN WIJZE VAN BETALING VAN PRODUCTEN

4.1 Binnen een periode van maximaal vierentwintig (24) uur, Hanukeii stuurt een e-mail naar de gebruiker om de aankoop te bevestigen. In deze e-mail wordt een aankoopreferentiecode toegewezen en worden de kenmerken van het product, de prijs, verzendkosten en details van de verschillende opties beschreven om de producten te betalen aan Hanukeii.

4.2 De gebruiker die een product via de winkel koopt, moet de betaling uitvoeren via de betalingssystemen die specifiek in de winkel zijn beschreven.

4.3 Indicom Europe 2015 sl archiveert de elektronische documenten waarin het contract is geformaliseerd en stuurt een kopie naar de gebruiker zodra de aankoop is gedaan. Het contract zal in de Spaanse taal zijn.

4.4 De orderbevestiging verzonden door Hanukeii het is niet geldig als factuur, alleen als aankoopbewijs. De bijbehorende factuur wordt samen met het product verzonden.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 De gebruiker heeft een herroepingsrecht waarmee hij contact kan opnemen Hanukeii via e-mail op het volgende adres: contact @ hanukeii.com en staken de aankoop binnen een periode van maximaal zeven (7) werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van het product. Het product moet worden verzonden samen met het naar behoren ingevulde retourformulier en een naar behoren ingevulde kopie van de afleverbon of factuur, op kosten van de gebruiker-koper voor de directe kosten van het terugzenden van het product. Deze retourzending zal plaatsvinden in overeenstemming met de instructies Hanukeii Informeer de gebruiker in antwoord op hun melding van de intrekkingsoefening. De gebruiker moet het product retourneren binnen een maximale periode van zeven (7) dagen vanaf de Hanukeii geef de vorm van retour aan.

5.2 De herroeping houdt de terugbetaling van het betaalde bedrag in. Hiervoor moet de klant op het retourformulier het nummer en de houder van de creditcard aangeven Hanukeii U moet de betaling doen. De termijn voor deze betaling wordt vastgelegd in de wet.

5.3 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend wanneer het product niet wordt geretourneerd in de originele verpakking en wanneer het product niet in perfecte staat is.

6. KLANTENSERVICE

6.1 Voor elk incident, elke claim of uitoefening van hun rechten kan de gebruiker een e-mail sturen naar het contactadres @ Hanukeii. Com.

7. LEVERINGSDIENST

7.1 De territoriale omvang van de verkoop via de winkel is exclusief voor het grondgebied van de Europese Unie, dus de bezorgdienst is alleen voor dat gebied. Producten die via de winkel zijn gekocht, worden verzonden naar het afleveradres dat de gebruiker aangeeft zodra de betaling is geverifieerd, waarbij de maximale leveringstermijn dertig (30) dagen standaard in de wet is vastgelegd.

7.2 De bezorgservice van Hanukeii Het wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende logistieke operatoren met een erkend prestige. Bestellingen worden niet bezorgd in postbussen of in hotels of andere niet-permanente adressen.

7.3 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten. Op het moment van aankoop van het product wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte verzendkosten.

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

8.1 De gebruiker erkent dat alle elementen van de winkel en van elk van de producten, de informatie en materialen daarin, de merken, de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud en de computerprogramma's die worden gebruikt in relatie met hen, worden ze beschermd door hun eigen intellectuele en industriële eigendomsrechten Hanukeii of van derden, en dat de Algemene Voorwaarden haar met betrekking tot genoemde industriële en intellectuele eigendomsrechten geen ander recht toekennen dan die welke specifiek in deze voorwaarden zijn beoogd.

8.2 Tenzij geautoriseerd door Hanukeii of, naargelang het geval, door de derde houders van de corresponderende rechten, of tenzij dit wettelijk is toegestaan, mag de Gebruiker de reproductie, transformatie, wijziging, demontage, reverse-engineering, distributie, verhuur, uitlenen, beschikbaar stellen of toestaan ​​van de gebruiker niet toestaan. toegang van het publiek door middel van elke vorm van openbare communicatie van een van de elementen waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen. De gebruiker mag de materialen, elementen en informatie waartoe hij toegang heeft door het gebruik van de winkel alleen gebruiken voor zijn eigen behoeften, waardoor hij zichzelf niet mag dwingen om, direct of indirect, een commerciële exploitatie uit te voeren van de materialen, elementen en informatie verkregen via hetzelfde.

8.3 De gebruiker dient zich te onthouden van het ontwijken of manipuleren van technische apparaten die door Hanukeii of door derden in de Store.

9. GEGEVENSBESCHERMING

9.1 In overeenstemming met Wet 15/99 LOPD, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie die wordt verstrekt via het registratieformulier, evenals die van de uitgevoerde transacties, zullen worden opgenomen in een dossier voor behandeling, eigendom van Hanukeii, zolang de annulering niet wordt gevraagd. De behandeling is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van de verkoop, de persoonlijke aandacht van de producten en diensten die zij verwerft en de verbetering van die aandacht, evenals de promotie van haar eigen producten en diensten en die van derde bedrijven die verband houden met Hanukeii.

Evenzo wordt u meegedeeld dat uw gegevens voor de aangegeven doeleinden beschikbaar zullen worden gesteld aan geassocieerde bedrijven. Hanukeii Het zal deze gegevens met de grootste vertrouwelijkheid behandelen, aangezien het de enige en exclusieve ontvanger ervan is, en geen opdrachten of mededelingen doet aan derden anders dan aangegeven in de huidige regelgeving.

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwijzing, zelfs langs elektronische weg, door Hanukeii en van de bovengenoemde entiteiten, commerciële communicatie en promotionele aanbiedingen en wedstrijden. □ ja, ik accepteer.

9.2 De gebruiker kan te allen tijde de rechten op toegang, rectificatie, oppositie of annulering uitoefenen door contact op te nemen Hanukeii, via e-mail om contact op te nemen met @ Hanukeii.com, een kopie van uw NIF of vervangend identificatiedocument bijvoegen.

9.3. Antwoorden gemarkeerd met * in het registratieformulier zijn verplicht. Uw non-respons zal voorkomen dat de aankoop van de geselecteerde producten wordt gedaan.

10. WACHTWOORDEN

10.1 Hanukeii Het zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de website worden aangeboden. De gebruiker moet wachtwoorden onder zijn eigen verantwoordelijkheid houden in de strengste en meest absolute vertrouwelijkheid, ervan uitgaande dat daarom hoeveel schade of gevolgen van welke aard dan ook voortvloeien uit de schending of openbaarmaking van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor telematische toegang tot de services die aan de website zijn gekoppeld, op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. De gebruiker stemt ermee in om te informeren Hanukeii onmiddellijk elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, evenals toegang door onbevoegde derden tot het wachtwoord.

11. KOEKJES

11.1 Hanukeii gebruikt cookies om haar diensten te verbeteren, navigatie te vergemakkelijken, de veiligheid te handhaven, de identiteit van de gebruiker te verifiëren, de toegang tot persoonlijke voorkeuren te vergemakkelijken en hun gebruik van de winkel te volgen. Cookies zijn bestanden die zijn geïnstalleerd op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser in de map die vooraf is geconfigureerd door het besturingssysteem van de gebruiker om u te identificeren.

11.2 Als de gebruiker niet wil dat er een cookie op zijn harde schijf wordt geïnstalleerd, moet hij zijn internetbrowser-programma configureren om deze niet te ontvangen. Evenzo kan de gebruiker cookies vrijelijk vernietigen. In het geval dat de gebruiker besluit om cookies te deactiveren, kan de kwaliteit en snelheid van de service verminderen en verliest hij zelfs de toegang tot sommige van de services die in de winkel worden aangeboden.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering die zich kan voordoen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of oplossing van dit contract, zal worden voorgelegd aan de jurisdictie en concurrentie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid, waarbij afstand wordt gedaan van alle jurisdicties die mogelijk overeenkomen aan de gebruiker, op voorwaarde dat de toepasselijke wetgeving dit toestaat.